Onafhankelijk advies voor uw parkeergarage
  

Regelgeving voor een veilige parkeergarage

Bij de ventilatie van parkeergarages speelt de luchtkwaliteit in de garage een rol, de brandveiligheid en de emissie van verontreinigingen naar de omgeving. De regelgeving en richtlijnen rondom deze onderwerpen zijn zeer uitgebreid. VDV Consultancy kent de regelgeving en richtlijnen en weet waar uw ventilatie aan moet voldoen. Wij nemen de zorg om deze regels graag uit handen en helpen u om alles op orde te maken en te houden.

Wet- en regelgeving ventilatie parkeergarages
Er zijn wettelijke eisen opgenomen in het Bouwbesluit en in de gemeentelijke bouwverordeningen. In de praktijk maakt men veelal gebruik van methoden die buiten het wettelijk kader vallen. De meest gebruikte methode is NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’. Verder heeft het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) een richtlijn opgesteld voor grote mechanisch geventileerde parkeergarages, die met regelmaat worden toegepast bij de beoordeling van parkeergarages. Al met al genoeg om rekening mee te houden bij bestaande en nieuwe parkeergarages.


 

Herkent u dit?

 

 

Wilt u:

 

 • Voldoet onze huidige ventilatie-installatie aan de geldende normen?
 • Is de werking van onze installatie correct?
 • Onze huidige ventilatie-installatie is afgekeurd/ voldoet niet aan de geldende normen. Wat nu?
 • De geldende normen zijn veranderd. Wat moet er nu gebeuren?
 • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving?
 • Weten wat de geldende wet- en regelgeving is?
 • Zeker weten dat uw installatie goed werkt?


Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Voldoen aan de huidige regelgeving is te doen! VDV Consultancy helpt u daarbij. Wij helpen u graag met o.a.:

 • Onafhankelijk advies
  Wij kunnen uw huidige installatie tegen het licht houden van de geldende wet- en regelgeving. Wij maken inzichtelijk of, en zo ja, waar, het aan schort en u adviseren over aanpassingen aan de installatie en indien het aan de orde is welke investering nodig is. Zo weet u precies wat er moet gebeuren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Second Opinion
  Al 30 jaar houden wij onze kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van parkeergarageventilatie actueel. Zo weten wij precies waar uw installatie aan moet voldoen. Heeft u advies of een offerte ontvangen van een externe partij en wilt u een onafhankelijke second opinion? Wij kijken graag met u mee.
 • Intermediair
  Raakt u verstrikt in alle mogelijkheden die er zijn op het gebied van energiebesparing in uw parkeergarage? Wij kunnen u van a tot z ontzorgen. Van een rapportage en offertes aanvragen tot het realiseren van de besparingen. Wij ondernemen iedere stap voor u of staan u bij iedere stap bij. 


Hoe gaan wij te werk?

De eerste stap is simpel. Neem contact met ons op! Wij bespreken dan uw vraagstuk en wat wij voor u daarin kunnen betekenen.

Contact opnemen
De stappen na uw mail/telefoontje zijn altijd maatwerk. De rode draad is meestal als volgt:

 • Inventarisatie bestaande documentatie
 • Onderzoek (bestuderen van documentatie en locatiebezoek)
 • Opstellen rapportage en advies
 • Presentatie advies/oplevering rapportage

 

Wij helpen u graag om aan de regelgeving te voldoen!