Onafhankelijk advies voor uw parkeergarage
  

Blogs

VDV Consultancy heeft ruim 30 jaar kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van ventilatie, brandveiligheid, regelgeving en energiebesparing in parkeergarages. Graag delen wij deze kennis met u. Op deze pagina plaatsen wij artikelen die relevant zijn of ons fascineren. Wij wensen u veel leesplezier.

 

Overzicht blogs:

 • Mkb’ers opgelet: tot 80% subsidie voor advies energiebesparing en verduurzaming
 • Laadpalen in parkeergarage, toch wel brandveilig?
 • Hoogbouw, wel of niet segmenteren?


BLOG: Mkb’ers opgelet: tot 80% subsidie voor advies energiebesparing en verduurzaming

Verbruikt je bedrijf per jaar minder dan 50.000 kWh en minder dan 25.000 m3 aardgas? Dan kan de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (hierna: SVM) je helpen om energie te besparen en te verduurzamen. Met de SVM wil de overheid energiebesparing bij mkb’ers meer op de kaart zetten.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen met een jaaromzet tot 50 miljoen euro, maximaal 250 medewerkers (fte’s) en een (eigen of gehuurd) pand waarvan het energieverbruik onder de 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgas ligt. Dit is ruim achttien keer het gemiddelde verbruik van een huishouden, dus de regeling is voor veel mkb-ondernemingen van toepassing. Dit zijn de bedrijven die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Voor bedrijven met meerdere vestigingen of panden gaat het om het totale verbruik.

Doordat kleine bedrijven (per kWh of m3) relatief hoge energiekosten hebben, is energiebesparing nog aantrekkelijker dan voor grotere bedrijven. De mkb-ondernemer laat vaak besparingskansen liggen en de uitstoot blijft onnodig hoog. Toch krijgt energiebesparing bij kleinere bedrijven vaak weinig aandacht, mede doordat het ontbreekt aan de benodigde kennis, capaciteit of urgentie.

Doel van de SVM is om energiebesparing juist voor deze ondernemers gemakkelijker en aantrekkelijker te maken.

Wat wordt vergoed?

De regeling vergoedt tot tachtig procent van de advieskosten voor energiebesparing. Het totale subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.500 ,- per gebouw, voor de volgende onderdelen:

 • minimaal € 400,- en maximaal € 750,- voor een energieadvies
 • maximaal € 1.750,- voor ondersteuning bij de uitvoering van een of meerdere maatregelen uit dat advies. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij een subsidieaanvraag (ook voor de SVM zelf), financieringsadvies, het opvragen en beoordelen van offertes of ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van de maatregel. Eigenlijk dus precies de zaken waarvoor je als ondernemer vaak niet de mensen of expertise in huis hebt.

De energiebesparingsmaatregelen zelf worden niet vanuit de SVM vergoed. De gedachte hierachter: veel energiebesparingsmaatregelen zijn uit zichzelf al financieel aantrekkelijk genoeg. Ook bestaan er voor overige maatregelen vaak al andere subsidies. De advieskosten of werkzaamheden voor het aanvragen van deze aanverwante subsidies kun je dus wel vanuit de SVM voldoen.

Voorwaarde om de subsidie te ontvangen is dat je minimaal één ‘materiële maatregel’ uit het energieadvies binnen twee jaar daadwerkelijk uitvoert. Dit betekent dat de maatregel wel zoden aan de dijk moet zetten, maar betekent niet dat er per definitie grote investeringen nodig zijn. Een overzicht van enkele voorbeeldmaatregelen vind je op de webpagina van RvO.

Overige aandachtspunten

 • Je dient één gezamenlijke subsidieaanvraag in voor zowel het energieadvies zelf, als voor de ondersteuning bij de uitvoering van de maatregel(en). Bij de aanvraag voeg je een bewijs toe welke maatregel is of wordt uitgevoerd. Dit betekent in de praktijk dat je de aanvraag kunt indienen nadat het energieadvies is opgesteld.
 • Je kunt je aanvragen tot 30 september 2022 indienen, zolang het budget toereikend is. Het totale subsidiebedrag bedraagt €28,2 miljoen. Er kunnen dus 11.280 aanvragen van €2.500,- worden ingediend voordat het budget op is.
 • Een bedrijf met meerdere locaties kan vaker de SVM aanvragen, maximaal één aanvraag per locatie.
 • Ook energiebesparing in de mobiliteit van je bedrijf valt onder deze regeling. Het energieadvies hoeft dus niet alleen over het gebouw te gaan. Ook de uit te voeren maatregel mag uiteraard betrekking hebben op de mobiliteit van je bedrijf.

Wat kan VDV Consultancy doen?

Wij kunnen je helpen met dit traject. Zowel de subsidieaanvraag als het energieadvies als het realiseren van de besparing. Interesse? Neem contact op met ons via info@vdvconsultancy.nl of bel 010 521 14 61.


BLOG: Laadpalen in parkeergarage, toch wel brandveilig?

De laatste tijd verschijnen er veel berichten in de media over de brandveiligheid van laadpalen in parkeergarages. De berichten lopen uiteen van verhoogd brandrisico tot aan de meest verschrikkelijke rampscenario’s waarbij het verboden moet worden om elektrische auto’s op te laden in parkeergarages.

Worden er halve of twijfelachtige feiten en uitspraken van "experts" zonder schroom klakkeloos overgenomen? Welk belang zit er werkelijk achter een berichtgeving?

VDV Consultancy is op zoek gegaan naar feiten en uitkomsten van representatieve onderzoeken, welke uiteindelijk een goed beeld geeft over de brandveiligheid van laadpalen in parkeergarages.

Normen In Nederland wordt vanuit het Bouwbesluit de norm NEN 1010 aangestuurd. Hierin zijn eisen opgenomen voor de veilige installatie van laadpalen. Daarnaast gelden voor laadpunten internationale normen voor een veilig laadproces, voor veilige contactdozen, voor de beschermingsgraden van omhulsels en voor bescherming tegen externe impact.

Blussystemen Er is veel verwarring omtrent sprinkler systemen in parkeergarages. Deze systemen zijn in een parkeergarage “geen” automatische blussystemen en worden alleen gebruikt voor schade- en brandbeperking. De brand wordt hiermee beperkt tot 1 auto. Automatisch blussen kan eenvoudigweg niet, omdat de brand “in” de auto is. Je kunt het vergelijken met een brand in de keuken van een huis, en er wordt alleen bluswater op het dak van het huis gespoten. Bij een autobrand in een parkeergarage, heeft de brandweer de keuze, kan de brandende auto gecontroleerd laten uitbranden, of een binnenaanval inzetten om de brand te blussen. Dit laatste is in sterke mate van toepassing bij een autobrand met elektrische aandrijving omdat de lithium accu vele uren kan branden.

Brandgevaar Fabrikanten van elektrische en hybride elektrische voertuigen besteden veel aandacht aan de brandveiligheid van hun voertuigen en ze testen deze daar vóór productie uitvoerig op. Ook na productie bewaken ze dat zorgvuldig. Het Duitse expertisecentrum DEKRA en het Noorse onderzoeksbureau RISE1 hebben onderzoeken en testen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat elektrische voertuigen met een lithium-ion accu bij brand minstens zo veilig zijn als voertuigen met verbrandingsmotoren en conventionele accu's. De vlammen- en rookontwikkeling bij brandende accu’s bleek zelfs significant minder te zijn dan bij benzine en diesel. Tevens zijn er geen aanwijzingen dat het opladen van een elektrische auto in een parkeergarage zorgt voor een grotere kans op een brand. Mits de laadpunten in overeenstemming zijn met de voorschriften en dat de aanbevelingen van de autofabrikanten en de producenten worden gevolgd. Vooralsnog zijn er geen of noemenswaardige incidenten met brandveiligheid van laden in parkeergarages bekend. Hoogst waarschijnlijk is dit het positieve gevolg doordat in een parkeergarage de aanleg van een laadpaal door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf wordt uitgevoerd. Bij een plaatsing van een prive laadpaal aan huis, zal dit minder vaak voorkomen. Tevens zal bij plaatsing van een prive laadpaal het gebruik van mindere kwaliteit producten groter zijn. Op sites als Aliexpress is veel hiervan te koop!

Brandvermogen. De Amerikaanse NFPA heeft onlangs grootschalige brandtests uitgevoerd waarbij het brandgedrag van elektrisch aangedreven voertuigen (EV) vergeleken is met dat van conventionele verbrandingsmotor voertuig (ICE). De maximale warmte afgifte snelheid was vergelijkbaar voor beide voertuigen. Een brandvermogen van 4,2 MW voor de elektrisch aangedreven voertuig en 4,8 MW voor de conventionele verbrandingsmotor voertuig.

Repressie Bij een brand met lithium-ion (li-ion) batterijen komt een cocktail aan (gevaarlijke) stoffen vrij. Onder andere enkele typerende stoffen zoals waterstoffluoride, lithium(hydr)oxide en zware metalen. Het RIVM heeft metingen verricht bij brandexperimenten met li-ion batterijen. Het blussen van elektrische autobranden wordt als zeer veeleisend gezien, voor wat betreft het waterverbruik en inzet van de brandweer. Wat in deze context belangrijk is, is een onderscheid te maken tussen brand in een elektrische auto en brand in de accu in een elektrische auto. De eerste is te vergelijken met brand in een auto op fossiele brandstof, en de inzet van de brandweer zal dus vergelijkbaar zijn met traditionele inspanningen bij autobranden. Als de brand ergens anders in een elektrische auto begint dan in de accu, zal het even duren voordat de accu wordt verwarmd tot een temperatuur waar ‘Thermal runaway’ optreedt. ‘Thermal runaway’ is een ongecontroleerde chemische warmteproductie in de batterij en kan optreden als de temperatuur van de batterij een bepaalde limiet overschrijdt (in het bereik van 130-200°C). Als er brand is ontstaan in de accu of de accu is blootgesteld aan voldoende warmte in voldoende tijd, zodat het vuur zich naar de accu verspreidt, wordt het blussen een uitdaging. De accu's zitten vaak goed beschermd in of onder de auto, waardoor ze van buitenaf moeilijk toegankelijk zijn. Daarnaast is de accu zelf goed beschermd tegen binnendringend water en vervuiling, waardoor het ook moeilijk is om het vuur direct aan te vallen. Volgens de huidige kennis is koeling de enige manier om een brand in een batterij te stoppen.

De batterij moet voldoende gekoeld worden, om de chemische reactie te stoppen die ‘Thermal runaway’ veroorzaakt. Hiervoor is veel water nodig. Totdat de temperatuur in de batterij voldoende is verlaagd, zodat het vuur geen vlam kan vatten ook al is het blijkbaar uitgeschakeld. Uit recente crashtesten en onderzoek van Dekra en de Duitse universiteit van Göttingen bleek dat door de gebruikelijke techniek van blussen met CO2 het ontstane vuur heel eenvoudig weer gedoofd kon worden. Wel beveelt het onderzoek aan om tijdens reddingsacties de temperatuur in het accupakket voor de zekerheid met warmtecamera’s in de gaten te houden. En wanneer het voertuig ook echt brandt, wordt net zoals bij brandende auto’s met verbrandingsmotor aangeraden om gasmaskers op te zetten. Een goed rook- en warmteafvoer ventilatie systeem, zal de veiligheid voor de brandweer hierin aanzienlijk verhogen.

Aanbevelingen Met name een standaard maatregelenpakket is aan te bevelen, om een vroege inspanning van de brandweer sterk te kunnen bevorderen. Een standaard maatregelenpakket welke VDV Consultancy heeft uitgewerkt bestaat onder andere uit rookmelders, camera’s, aanleg door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf en frequente controle en onderhoud.BLOG: Hoogbouw, wel of niet segmenteren?

Er heerst veel onduidelijkheid over wel of niet segmenteren van trappenhuizen, overdruk ruimtes en brandwerende schachten in hoogbouw projecten.

De afgelopen jaren zijn er verschillende normen, praktijkrichtlijnen en handreikingen uitgegeven. Welke met elkaar verbonden zijn, middels verwijzingen.


VDV Consultancy heeft onderzoek gedaan met opmerkelijke resultaten naar het wel of niet segmenteren van overdrukruimte en schachten in Hoogbouw.

Wat kan het voor u project betekenen?

 • Geld besparen
 • Vereenvoudiging trappenhuis en ventilatiesysteem
 • Veiliger vluchten
 • Goedkeuring brandweer


Ben u geïnteresseerd in een rapportage met gedegen en bewezen onderbouwing voor uw project?

Laat het ons weten, wij willen u graag positief verrassen!


Rapportage
 👉"Trappenhuis in Hoogbouw, wel of niet segmenteren" 👈